Bilgisayar Bilimi

   1. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

   2. Introduction to Computer and Software Engineering

   3. Bilgisayar Organizasyonu

   4. Nesne Tabanlı Programlama

   5. Mikroişlemci ve Assembly

   6. Quantum Hesaplama

   7. Veri Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri


    Veri Bilimi

   1. İleri İstatistik

   2. Yapay Zeka

   3. Makine Öğrenmesi

   4. Derin Öğrenme

   5. Veri Analitiği

   6. Veri Analitiği için Olasılık Kuramı

   7. Sinyaller ve Sistemler


    İngilizce

   1. YDS - İngilizce Dilbilgisi Ders Notları