Temel Ders Notları

   1. Computer Organization, Ders Notu, PDF

   2. Computer Organization Introduction, PDF

   3. Bilgisayarın Fonksiyonları ve Yetenekleri, PDF

   4. Memory Organization, PDF

   5. Uygulamalar-1, PDF

   6. Uygulamalar-2, PDF