Temel Konular

   1. Data Analitiği-1, Ders Notu

   2. Data Analitiği-2, Ders Notu

   3. Data Analitiği Giriş, Sunum

   4. Veri Bilimi, Sunum

   5. Veri Analizi, Sunum

   6. Exploratory Data Analysis, Sunum

   7. ML and Data Analytics, Sunum

   9. Veri Madenciliği ve Sınıflandırma, Sunum

   10. Scientific Computing, Sunum

   11. Matematiksel Modelleme

   12. Algoritmalar


    Yardımcı Kaynaklar

   1. Sinyallerin Temelleri, Sunum

   2. Sistemlerin Temelleri, Sunum

   3. Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme, Sunum

   4. Değişkenler, Sunum

   5. Veri Yapıları, Sunum

   6. Sayısal Veri Yapıları, Sunum

   7. Mesleki Matematik, Sunum

   8. Linear Algebra, Sunum

   9. Probability, Sunum

   10. Bilginin Gücü, Sunum

   11. Data Visualization and Reporting, Sunum