Temel Konular

   1. Data Analitiği Ders Notu

   2. Data Analitiği Sunum

   3. Veri Analizi

   4. İstatistiksel Veri Analizi, Rassal Değişkenler ve Olasılık


    Yardımcı Kaynaklar

   1. Makine Öğrenmesi

   3. ML - Temel Matematik