Mühendislik

   01. Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları

   02. Nesne Tabanlı Programlama

   03. Veri Analitiği

   04. Veri Analitiği için Olasılık Kuramı

   05. Hesaplama Bilimi Matematik

   06. Makine Öğrenmesi Giriş

   07. Makine Öğrenmesi Algoritmaları

   08. Yapay Zeka

   09. Sinyaller ve Sistemler

   10. Quantum Hesaplama

   11. İngilizce Dilbilgisi


    Felsefe

   1. Bilginin Gücü

   2. Birbirini Tetikleyen Bilinçlenme Tarihi

   3. Stratejik Davranış Geliştirmede Engeller ve Liderlik

   4. Yönlendirilmiş Elektromanyetik Enerji ve Zihin Kontrolü

   5. Antik Dünyanın Dehası, Buddha

   6. Süleyman Mabedinin Yoksul Şövalyeleri: Tapınak Şövalyeleri

   7. Cadılar: “Bilge Kadınların Var Olma Mücadelesi”