Makine Öğrenmesi

   1. Makine Öğrenmesi Ders Notu

   2. Regresyon Ders Notu

   3. ML Giriş

   4. Veri Madenciliği

   5. Makine Öğrenmesi

   6. Derin Öğrenme


    Data Analitiği

   1. Veri Analitiği

   2. Veri Bilimi

   3. Değişkenler ve Veri Yapısı

   4. Veri Analizi

   5. Matematiksel Modelleme

   6. Otonom Algoritmalar Geliştirme


    Yardımcı Kaynaklar

   1. Uygulamalı Matematik Ders Notu

   2. Veri Analitiği İçin Olasılık Kuramı

   3. Math Computing: Temel Matematiksel Kavramlar

   4. Math Computing: Lineer Cebir

   5. Math Computing: Matris - Özdeğerler ve Özvektörler

   6. Math Computing: Sayısal Sistemler

   7. Math Computing: Olasıılık

   8. Math Computing: Denge Durumları

   9. Math Computing: Numerical Solution of Equations

   10. Math Computing: Eğriler ve Eğri Uydurma