Temel Konular

   1. Makine Öğrenmesi Ders Notu

   2. Makine Öğenmesi Sunum

   3. Data ve Algoritma Yapıları

   4. Matematiksel Modelleme

   5. İstatistiksel Veri Analizi, Rassal Değişkenler ve Olasılık


    Yardımcı Kaynaklar

   1. Data Analitiği

   2. ML Temel Matematik