Ders Notları

   1. Bilgisayar Mühendisliği, PDF

   2. Evolution of Computer, PDF

   3. Introduction to Computer and Microprocessor, PDF

   4. Bilgisayar Kurulum, PDF


    Mesleki Sunumlar

   1. Bilginin Gücü, PDF

   2. Gezgin Otonom Algılayıcılar, PDF

   3. Geleceğin Dijital Askerleri, PDF

   4. Data Visualization and Reporting, PDF

   5. Mesleki İş Güvenliği, PDF


    Yardımcı Kaynaklar

   1. Sinyallerin Temelleri, PDF

   2. Sistemlerin Temelleri, PDF

   3. Değişkenler, PDF

   4. Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme, PDF

   5. Veri Yapıları, PDF

   6. Digital Design, PDF

   7. Fundamentals of Electronic, PDF

   8. Sensing and Automation, PDF

   9. Elektromanyetik Işıma ve Spektrumu, PDF

   10. Nükleer Enerji, PDF