1. Bilgi yığınından öğrenen organizmaya, PDF

   2. Veri Tabanı, PDF

   3. Veri Seti Organizasyonu, PDF

   4. Akıllı Veri ve Kodlama Yapıları, PDF

   5. Yetenekli Veri Analizi, PDF