ML Matematik:

   01. Temel Matematiksel Kavramlar

   02. Uygulamalı Matematik Ders Notu

   03. Regresyon ve Korelasyon Ders Notu

   04. Regresyon ve Korelasyon Sunum

   05. Veri Analitiği İçin Olasılık Kuramı

   06. Lineer Cebir

   07. Matris - Özdeğerler ve Özvektörler

   08. Sayısal Sistemler

   09. Olasılık

   10. Denge Durumları

   11. Numerical Solution of Equations