ML Matematik:

   01. Uygulamalı Matematik Ders Notu

   02. Veri Analitiği İçin Olasılık Kuramı

   03. Math Computing: Temel Matematiksel Kavramlar

   04. Math Computing: Lineer Cebir

   05. Math Computing: Matris - Özdeğerler ve Özvektörler

   06. Math Computing: Sayısal Sistemler

   07. Math Computing: Olasılık

   08. Math Computing: Denge Durumları

   09. Math Computing: Numerical Solution of Equations

   10. Math Computing: Eğriler ve Eğri Uydurma