Temel Ders Notları

   1. Makine Öğrenmesi Ders Notu

   2. Makine Öğrenmesi -I

   3. Makine Öğrenmesi Algoritmaları

   4. Derin Öğrenme


    Yardımcı Ders Notları

   1. Data Analitiği

   2. Makine Öğrenmesinde Temel Matematik

   3. İstatistiksel Analiz,Olasılık ve Rassal Değişkenler

   4. Matlab İstatistik Komutları

   5. Sinyaller ve Sistemler - I

   6. Sinyaller ve Sistemler - II

   7. Matlab - Signal Systems