Temel Ders Notları

   1. Data Analitiğine Giriş Ders Notu

   2. Data Analitiği Giriş

   3. Algoritmaların Analizi

   4. Matematiksel Modelleme

   5. Akıllı Veri Analazi I

   6. Akıllı Veri Analazi II


    Yardımcı Ders Notları

   1. Makine Öğrenmesi

   2. Makine Öğrenmesinde Temel Matematik

   3. İstatistiksel Analiz,Olasılık ve Rassal Değişkenler

   4. Matlab İstatistik Komutları

   5. Sinyaller ve Sistemler I

   6. Sinyaller ve Sistemler II

   7. Matlab - Signal Systems