Data Structures:

   01. Sinyallerin Temelleri

   02. Sistemlerin Temelleri

   03. Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme

   04. Değişkenler

   05. Veri Yapıları

   06. İkili Sayı Sistemi

   07. Kodlama

   08. Scientific Computing